Az öt tojás (bukovinai székely népmese)

Jászsági Népmesepont -- 5. karanténmese